Traethodau Canmlwyddiant

Mae adrodd stori can mlynedd gyntaf Prifysgol Abertawe'n dasg gyffrous a heriol. Yn y gyfres hon o draethodau wedi'u comisiynu, bydd amrywiaeth eang o awduron yn archwilio ystod o bobl a syniadau sy'n ymwneud â hanes balch ac unigryw'r Brifysgol. Agorodd Coleg y Brifysgol, fel y'i hadwaenid bryd hynny, ei ddrysau ym 1920 - ac roedd hwn yn gyfnod anarferol i sefydliad addysg uwch gael ei sefydlu. Mae ei hanes ers hynny wedi bod yn nodedig ac yn amlochrog; mae ein traethodwyr Canmlwyddiant yn seilio eu gwaith ar ymchwil ysgolheigaidd a phrofiad personol i gyflwyno hanes o Brifysgol Abertawe sy'n fyw ac yn hanfodol ac, yn bwysicaf oll, sy'n adlewyrchu pobl.

Mae'r traethodau hyn yn cyd-fynd Swansea University: Campus and Community in a Post-War World, 1945 - 2020  a ysgrifennwyd ac a ymchwiliwyd gan Dr Sam Blaxland o Adran Hanes y Brifysgol ac a gaiff ei gyhoeddi yn haf 2020 gan Wasg Prifysgol Cymru. Prif ffocws y gwaith hwn yw'r cyfnod ar ôl 1945 ac mae'n defnyddio hanes y sefydliad i egluro agweddau amrywiol ar newid cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol ym Mhrydain a Chymru ar ôl y rhyfel, ynghyd â natur prifysgolion sy'n datblygu mewn byd sy'n newid yn gyflym.

Our centenary essays provide a depth of understanding only students and staff - past and present - can provide through their own lived experiences. It is intended that the essayists will deliver lectures on their chosen topics - in either Welsh or English - throughout the communities which the University has proudly served over the past century.

This lecture series, entitled “A Community University on the World Stage” mirrors the dynamic themes of the essays themselves: a University which is a centre of research, learning and intellectual debate led by scholars of international repute; a University which has always had an enduring commitment to civic engagement; and students, including many outstanding sportsmen and sportswomen, who are encouraged to become active citizens in our local communities.

We welcome further essays from staff and students on their learning and work experiences, in both Welsh and English. If you wish to contribute please contact us.

Emeritus Professor Hywel Francis, Chair, Centenary Essays Editorial Panel
University Librarian, Steve Williams, s.r.williams@swansea.ac.uk