Etifeddiaeth a Black Lives Matter

Clawr blaen Freedomways

Mae Llyfrgell Glowyr y De Cymru yn anrhydeddu etifeddiaeth Paul Robeson fel ysgolhaig, athletwr, actor, canwr ac actifydd byd-eang.

Heddiw mae'r arddangosfa hon yn edrych yn ôl ar etifeddiaeth Paul Robeson a sut mae ei syniadau'n dal i gael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi yng nghymdeithas yr 21ain ganrif. Mae ei rôl yn hanes hawliau sifil ac fel llefarydd ar ran gorthrymedig cenhedloedd eraill yn dal i atseinio hyd heddiw ac mae anghydfodau modern fel mudiad Black Lives Matter yn egluro pwysigrwydd etifeddiaeth Robeson. Yn yr un modd, i'r mudiad roedd Robeson yn eiriolwr lleisiol sylweddol dros gydraddoldeb hiliol a frwydrodd yn erbyn yr anghyfiawn i America Affricanaidd. Yn ei hunangofiant mae Robeson yn adrodd sut yn ystod gwrandawiadau McCarthy, pan ofynnodd pwyllgor Congressional iddo pam na arhosodd yn yr Undeb Sofietaidd, atebodd:

‘Oherwydd bod fy nhad yn gaethwas, a bu farw fy mhobl i adeiladu’r wlad hon, ac rydw i’n mynd i aros yn iawn yma a chael rhan ohoni fel chi. Ac ni fydd unrhyw bobl â meddwl hiliol yn fy ngyrru oddi wrtho. A yw hynny'n glir? '

Portread Paul Robeson a ddefnyddiwyd yn yr arddangosfa 'Let Paul Robeson Sing' a gafodd ei greu gan Ymddiriedolaeth Paul Robeson Cymru

Darllen American Negro Songs

Etifeddiaeth Paul Robeson yw ein cyfle i hyrwyddo mwy o newid a chyfrannu trwy addysg. Creu amgylchedd nad oes ganddo le i hiliaeth nac unrhyw anghyfiawnder cymdeithasol.

Rydyn ni'n cymryd ein rôl fel addysgwyr o ddifrif ac rydyn ni am hyrwyddo ein gwerthoedd, cefnogi Black Lives Matter a mynd i'r afael â phob math o hiliaeth.

Mae gan addysg y pŵer i newid bywydau a chymunedau!

Hoffem ddiolch i Ymddiriedolaeth Paul Robeson Cymru am y testun a'r delweddau a ddefnyddir yn yr arddangosfa hon.

Ar gyfer darllen pellach:

Paul Robeson Foundation: https://www.paulrobesonfdn.org/

Black Lives Matter: https://blacklivesmatter.com/

NAACP: https://blacklivesmatter.com/

 

I gael gwybodaeth am yr arddangosfa hon, cysylltwch â:

Llyfrgell Glowyr De Cymru

E-bost: miners@swansea.ac.uk

Ffôn: 01792 518603