Dilyn Y Faner

Mae baneri glowyr De Cymru'n dangos unffurfiaeth hynod o ran agwedd wleidyddol, gyda sloganau a delweddau'n galw am heddwch byd, cydraddoldeb hiliol, brawdoliaeth dyn a chydsafiad rhyngwladol i weithwyr.

 

Mae'r enghreifftiau hyn, sy'n perthyn yn bennaf i'r 1950au ac ymlaen, yn nodweddiadol:

'Uned Gweithwyr y Byd dros Sosialaeth' Cyfrinfa Aber-craf'

'Cyfeillgarwch, Polisi, Arweiniad ac Undod Rhyngwladol' Cyfrinfa Blaendulais

'Ymlaen i Sosialaeth a Rhyddau Dynolryw' Cyfrinfa Cambrian

'Ymlaen i Heddwch a Sosialaeth' Cyfrinfa Morlais

'Dros Gydsafiad Pob Glöwr' Cyfrinfa Blaengwrach

'Ni biau'r Dyfodol trwy Sosialaeth' Cyfrinfa Fernhill

'Heddwch Ymlaen at Sosialaeth' Cyfrinfa Mardy