Gwneuthurwyr Baneri

Mae gwneuthurwyr baneri yn disgyn i dri chategori; Proffesiynol, Lled-Broffesiynol a Gwneud Cartref.

  • Proffesiynol

Caiff y baneri mawr, sydd wedi eu peintio, ac sy'n aml yn gymhleth, eu cynhyrchu fel arfer gan gwmni proffesiynol gwneud baneri.  Byddai baneri Cyfrinfeydd Undeb Cenedlaethol y Glowyr (NUM) Ardal De Cymru yn cael eu gwneud gan y Gwasanaeth Celfyddydau Cydweithredol yng Nghaerlŷr yn yr 1950au.  Gwnaeth faner Cyfrinfa Cambrian, er enghraifft, yn 1958 am gost o £97.

Roedd baneri'r Gwasanaeth Celfyddydau Cydweithredol yn cael eu gwneud o dwil trwm gyda gorffeniad peiriant i wneud iddo edrych fel sidan.  Byddai'r baneri'n cael eu hargraffu â sgrin sidan.  Roedd baneri hefyd yn cael eu gwneud o liain ac yn cael eu peintio.  Roedd hyn yn ddewis rhatach ac yn caniatáu i'r faner gael ei hailbeintio'n aml â darluniau neu eiriau amserol.

Gwnaeth y gwneuthurwyr baneri Turtle & Pearce o Lundain faner Cyfrinfa  Oakdale Navigation yn 1961. Costiodd £150.

Oakdale Navigation Lodge

Baner Cyfrinfa Oakdale Navigation