Cymerwch Ran!

Dyluniwch eich baner eich hun!

 

Gwnewch Eich Baner Eich Hun!

Gwyliwch y ffilm fer hon a rhowch gynnig ar greu eich ffilm eich hun!

 

  • Dewiswch bapur cefndir eich baner neu lawrlwythwch un o’r templedi. 
  • Pa ffordd rownd ydych chi am iddo fod, portread neu dirwedd.

 

Wernos Lodge Banner

= Portrait Banner Example

Ferndale Lodge Banner

= Landscape Banner Example

  • Penderfynwch sut olwg fydd ar eich baner, pa luniau fydd eu hangen arni ac a oes angen unrhyw eiriau arni. Ar gyfer pwy fydd y faner?
  • Tynnwch lun o'ch baner a'i haddurno.
  • Beth am ddefnyddio dau welltyn fel cludwyr baneri? Plygwch dros ddwy ymyl gyferbyn a llithro'r gwellt y tu mewn i'r plyg. Cadwch i lawr gyda'r tâp.
  • Mae eich baner bellach wedi gorffen. Da iawn 😊

 

Byddwn ni wrth ein boddau pe baech chi’n cymryd rhan ac yn rhannu lluniau o’ch baneri chi gyda ni!  

Gallwch chi rannu eich lluniau unrhyw bryd rhwng 12fed Tachwedd a 22ain Tachwedd a byddwn ni’n ychwanegu eich baneri at ein harddangosfa! 

Trydarwch ni:  @culture_swanuni

Tagiwch ni ar Instagram:  @Culture_SwanUni

Defnyddiwch yr hashnod: #BeingHuman2020

E-bost: cultural-institute@swansea.ac.uk 

Lawrlwythwch y templedi hyn am ddim er mwyn eich helpu chi i greu eich Baner eich hun!

Clip Art Symbols

Print off and colour in!

Lawrlwythwch taflenni gwybodaeth yr arddangosfa.